O Nas

Dom Opieki Willa Olkowo został stworzony przez Centrum Medyczne Patria, ul. Brzozowa 92, 05-080 Laski, NIP 526-173-75-29. Dom Opieki jest kolejnym krokiem po wieloletniej pracy lekarskiej i prowadzeniu opiek domowych.

Dom Opieki funkcjonuje jako część działalności gospodarczej, w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, rozdział 3, art. 67, 68, 68a (Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami); rozporządzeń wynikających z powyższej ustawy;  regulaminu organizacyjnego i innych uchwał organu założycielskiego.

Dom Opieki Willa Olkowo jest wpisany do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Wojewody Mazowieckiego pod numerem 155, decyzja numer 557/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

Przedmiotem działalności Willi Olkowo jest:

  • zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności;
  • zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających w Domu Opieki;
  • świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie: udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych; pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby pensjonariuszy; opieki higienicznej; ćwiczeń dla pensjonariuszy usprawniających samodzielne funkcjonowanie; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; udzielanie pomocy przy ewentualnych potrzebnych zakupach; kontaktów z otoczeniem.