Willa Olkowo i Podkowa Leśna

Podkowa Leśna jest Miastem – Ogrodem położonym 25 km na płd-zach od Warszawy na Równinie Łowicko – Błońskiej, na terenie Lasów Młochowskich, z których do dziś przetrwała tylko część położona na północ od Młochowa, między Nadarzynem i Podkową Leśną. Lasy otaczają miasto z trzech stron: od wschodu, południa i zachodu. Pomimo, iż Podkowa Leśna leży blisko aglomeracji warszawskiej, w lasach zachowały się skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin. Podkowa Leśna jest atrakcyjnym celem kilkugodzinnych lub całodniowych wycieczek za miast dla spragnionych świeżego powietrza, dla miłośników przyrody, a także dla osób zainteresowanych przeszłością.

W naturalnym, leśnym otoczeniu powstało tu w latach dwudziestych unikalne osiedle, które od początku swego istnienia ściąga wiele znanych postaci z życia kulturalnego, naukowego i politycznego. Architektura Podkowy Leśnej daje niepowtarzalną okazję poznania stylów i mód w przedwojennym, ale także i we współczesnym budownictwie domów jednorodzinnych i większych obiektów, takich jak kościół pod wezwaniem Św. Krzysztofa, budynek stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Główna i dawny Klub Sportowy (kasyno) w parku.

Walory naturalne tego terenu, czyste, świeże powietrze i osłona przed południowo – wschodnimi wiatrami – już ponad 80 lat temu przesądziły o lokalizacji pierwszego w Polsce miasta – ogrodu. W poszyciu leśnym spotyka się jagody i wiele gatunków rzadkich kwiatów leśnych. Żyją tu lisy, zające, kuny leśne i wiele ptaków, wśród nich także synogarlice, gołębie grzywacze, a na obrzeżach kuropatwy i bażanty.

Willa Olkowo to dom z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, o architekturze typowej dla tego okresu, została zbudowana przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dla jego brata, Bronisława, który był etnografem zajmujący się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu.

W tym pięknym domu powstał Dom Opieki Willa Olkowo świadczący całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Posesja jest ogrodzona i zagospodarowana. Na terenie posesji znajduje się altana, która w okresie letnim może sprzyjać odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Obok budynku znajdują się trasy spacerowe i rowerowe. Lasy i cicha okolica to walory miejsca, w którym znajduje się Willa Olkowo. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Dla komfortu mieszkańców w budynku zamontowano windę.